pronumele it

Cum folosim pronumele “it”?

Pronumele “it” este unul dintre cele mai folosite cuvinte din limba engleză (se află printre primele 15). Morfologic, “it” este pronume personal pentru persona a III-a singular, genul neutru. În această lecție, explicăm și exemplificăm cazurile de utilizare ale pronumelui “it”. E important să asculți și varianta audio a lecției. Ascultă varianta audio a lecției. [...]

,