1. If you recycle, the Earth will smile
The Environment

Nouns


  • the Earth
the Earth Pământul
(natural) environment mediu înconjurător
environmental protection protecția mediului înconjurător
pollution poluare
recycling reciclare
   
ecosystem ecosistem
ecology ecologie
biodiversity biodiversitate
climate climat
rain forest pădure tropicală
   
deforestation despădurire
depletion epuizare
endangered species specii pe cale de dispariție
extinction dispariție
   
global warming încălzire globală
greenhouse effect efectul de seră
radiation radiații
ozone layer strat de ozon
   
energy source sursă de energie
energy conservation conservarea energiei
renewable energy energie regenerabilă
wind turbine moară de vânt
solar panel panou solar
insulation izolație
   
waste (materials) deșeuri
toxic waste deșeuri toxice
industrial waste reziduuri industriale
waste management gestionarea deșeurile
selective waste collection colectarea selectivă a deșeurilor
   
exhaust gas gaze de evacuare
carbon monoxide monoxid de carbon
CFC (chlorofluorocarbon) clorofluorocarbură
acid rain ploaie acidă
   
environmental disaster dezatru de mediu
natural disaster dezatru natural
oil spill deversare de petrol
earthquake cutremur
   
volunteer voluntar
volunteering voluntariat

Verbs

(to) protect (a) proteja
(to) recycle (a) recicla
(to) preserve (a) conserva
(to) save (water) (a) economisi (apă)
(to) collect (a) colecta
(to) throw away (a) arunca
(to) insulate (a) izola
(to) volunteer (a) face voluntariat
   
(to) produce (a) produce
(to) contaminate (a) contamina
(to) destroy (a) distruge
(to) lead (to) (a) conduce (la)
   
(to) be exposed (to) (a) fi expus (la)
(to) become extinct (a) dispărea (d. specii)
   
(to) occur (a) avea loc

Adjectives

recyclable reciclabil
non-recyclable nereciclabil
biodegradable biodegradabil
renewable regenerabil
sustainable care poate fi susținut
   
endangered în pericol
extinct dispărut
   
noxious nociv
contaminated contaminat
polluted poluat
   
insulated izolat