4. He said there had been a hold-up
Mass media

Nouns

mass media mass-media
mass comunication comunicare în masă
media technology tehnologie media
electronic media media electronice
print media media tipărite
outdoor media media outdoor
press presă
   
broadcast station stație de difuziune
television station stație de televiziune
radio station stație radiofonică
editorial office redacție
printing house tipografie
publishing company editură
   
TV channel canal TV
TV show show de televiziune
one man show show cu o singură persoană
evening news știrile de seară
breaking news știri bombă / ultimele știri
news anchor prezentator de știri
co-anchor co-prezentator de știri
reporter reporter
talk-show host gazdă a talk-show-ului
series serial
pilot episode episod pilot
movie (Am.) / film (Br.) film
commercial break pauză publicitară
broadcast emisiune (radio)
   
newspaper ziar
editor-in-chief redactor-șef
magazine revistă
brochure broșură
newsletter buletin informativ
leaflet fluturaș, pliant
printout material imprimat
billboard panou publicitar
slogan slogan
   
article articol
cover story articol de prima pagină
editorial editorial
coverage (of) reportaj (despre)
topic subiect
headline titlu principal
caption legendă
front page prima pagină
   
audience public
target audience public țintă
prime time aprox. 20:00 - 22:00
entertainment distracție
censorship cenzură
public announcement anunț de interes public
   
public relations relații publice
public speaking vorbire în public
press conference conferință de presă
press release comunicat de presă
spokesman purtător de cuvânt
event organization organizare de evenimente
   
advertising publicitate
advertisment / ad reclamă
   
event eveniment
hold-up spargere
armed robbery jaf armat
crime scene locul crimei
clue indiciu
suspect suspect

Verbs

(to) broadcast (a) (radio)difuza
(to) air (a) radiodifuza
(to) cover (a subject) (a) acoperi (un subiect)
(to) censor (a) cenzura
(to) entertain (a) distra

Reporting verbs

(to) emphasize (a) evidenția
(to) admit (a) admite
(to) deny (a) nega
(to) claim (a) pretinde
(to) suggest (a) sugera
(to) advise (a) sfătui
(to) recall (a)-și reaminti
(to) warn (a) avertiza
(to) order (a) porunci

Adjectives

surprising → surprised surprinzător → surprins
amusing → amused amuzant → amuzat
exciting → excited entuziasmant → entuziasmat
captivating → captivated captivant → captivat
terrifying → terrified terifiant → terifiat
confusing → confused derutant → derutat
puzzling → puzzled foarte derutant → foarte derutat
worrying → worried îngrijorător → îngrijorat