2. If I won $1.000.000, I would cry
The Universe

Nouns


  • a star


  • the Sun


  • the Moon


  • a telescope


  • a UFO


  • an alien

the Universe Universul
expansion expansiune
matter materie
dark matter materie neagră
dark energy energie întunecată
black hole gaură neagră
galaxy galaxie
the Milky Way Calea Lactee
the Solar System sistemul solar
   
celestial body corp ceresc
star stea
stardust praf stelar
the Sun Soarele
the North Star steaua polară
supernova supernovă
planet planetă
Mars Marte
natural satellite satelit natural
the Moon Luna
asteroid asteroid
meteoroid meteorit
meteor meteor
shooting star stea căzătoare
   
cosmology cosmologie
astronomy astronomie
astronomical instrument instrument astronomic
telescope telescop
physical law lege a fizicii
phenomenon fenomen
   
space travel zbor spațial
spaceship / spacecraft navă spațială
space shuttle navă spațială (concepută de NASA)
UFO (Unidentified Flying Object) OZN (Obiect Zburător Neidentificat)
astronaut cosmonaut
astronomer astronom
alien extraterestru

Verbs

(to) expand (a) (se) extinde
(to) launch (a) lansa
(to) propel (a) propulsa
(to) travel to space (a) călători în spațiu
(to) explore (a) explora
(to) catapult (a) catapulta

Adjectives

scientific științific
observable observabil
infinite infinit
extraterestrial extraterestru
strange neobișnuit
manned cu pilot
unmanned fără pilot
man-made creat de om