5. If she had drunk the potion,
she would have died

Arts

Nouns


  • the Oscar award


  • skyscrapers


  • brushes


  • watercolor


  • ink and a pen


  • a playwright


  • an electric guitar


  • a film director


  • a camera with lenses

architecture arhitectură
sculpture sculptură
painting pictură
literature literatură
poetry pozie
music muzică
dance dans
choreography coregrafie
theatre teatru
cinematography cinematografie
photography fotografie
   
plastic arts arte plastice
fine arts arte plastice
visual arts arte vizuale
literary arts arte literare
performing arts arte interpretative
   
work of art / artwork operă de artă
masterpiece capodoperă
release lansare
award premiu
(art, film etc.) critic critic (de artă, de film etc.)
aesthetics estetică
composition compoziție
background fundal
angle unghi
performance interpretare
focus punct central
   
genre gen
epic genre gen epic
lyric genre gen liric
dramatic genre gen dramatic
comedy comedie
action acțiune
romance dragoste
tragedy tragedie
satire satiră
   
landscape architecture arhitectură peisagistică
urban design design urbanistic
skyscraper zgârie nori
durability durabilitate
utility utilitate
beauty frumusețe
   
carver sculptor
stone piatră
marble marmură
limestone calcar
wood lemn
monument monument
statue statuie
bust bust
   
surface suprafață
canvas pânză
texture textură
brush pensulă
watercolor acuarelă
ink cerneală
   
prose proză
novel roman
fairy tale basm
(main) character personaj (principal)
plot intrigă
stanza strofă
line / verse vers (într-o poezie)
rhyme rimă
rhythm ritm
drama operă dramatică
playwright dramaturg
play piesă de teatru
   
composer compozitor
band trupă
folk music muzică populară
lyrics versuri (într-un cântec)
chorus refren
acoustic guitar chitară acustică
electric guitar chitară electrică
cello violoncel
drums tobe
flute flaut
pitch înălțime a sunetului
   
sequence secvență
movement mișcare
(in) motion (în) mișcare
ballet balet
   
(musical) theatre teatru (muzical)
opera operă
gesture gest
speech discurs, vorbire
guideline îndrumare
stage scenă
   
filmmaking procesul de producție a unui film
film crew echipă de filmare
(film) director regizor (de film)
scriptwriter scenarist
script scenariu
props recuzită
special effects efecte speciale
stunt cascadorie
stuntman cascador
coproduction coproducție
   
digital photography forografie digitală
camera aparat de fotografiat
lens lentilă / obiectiv
objective obiectiv
exposure expunere
filter filtru
   
circus circ
stage magic show spectacol de magie
puppetry teatru de păpuși

Verbs

(to) carve (a) scobi
(to) combine (a) amesteca
(to) direct (a) regiza
(to) encompass (a) cuprinde
(to) focus (on) (a) se concentra (pe)
(to) improvise (a) improviza
(to) manufacture (a) confecționa
(to) perform (a) interpreta
(to) picture (a) ilustra
(to) proofread (a) citi pentru a corecta
(to) record (a) înregistra
(to) release (a) lansa
(to) render (a) reda
(to) shape (a) contura, (a) modela
(to) stage (a) pune în scenă
(to) synchronize (a) sincroniza

Adjectives

well-received bine primit
disappointing dezamăgitor
two-dimensional bidimensional
three-dimensional tridimensional
abstract abstract
interpretable interpretabil
innovative inovator
collaborative în colaborare
narrative narativ
impassioned plin de pasiune