16. The sun shines brightly
Adverbs of manner

Adverbs of manner

Adverbul de mod descrie o acțiune. Spre deosebire de adjective (care determină substantive), adverbele determină verbe (sau adjective).

Majoritatea adverbelor de mod din limba engleză se formează prin adăugarea terminației ly la adjectivul din care este derivat adverbul.

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

Adjective Adverb Example
bright brightly The sun shines brightly.
gentle gently The wind blows gently.
gradual gradually The sun rises gradually.
happy happily The monkey plays happily.
heavy heavily The rain falls heavily.
loud loudly The lion roars loudly.
patient patiently The tiger waits patiently for its prey.
quick quickly The horse runs quickly.
quiet quietly The butterfly flies quietly.
slow slowly The snail moves slowly.
soft softly The snow falls softly.


Există și adverbe de mod neregulate:

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

goodwell
He is a good driver.He drives well.

fastfast
She drives a fast car.She drives fast.

hardhard
This is a hard job.I work hard.

highhigh
The mountain is high.I can jump very high.

Adverbul high are și forma highly, dar aceasta înseamnă extrem de, foarte și se folosește în structuri precum: I value him highly. (Îl prețuiesc foarte mult.)

Surprise!

Lista adjectivelor care devin adverbe de mod prin adăugarea terminației ly este mult mai lungă decât lista exemplelor din această lecție.

Enumerăm, în continuare, toate adjectivele din lecția Ruby is a beautiful girl – Adjectives care devin cu ușurință adverbe de mod prin adăugarea terminației ly.

bad - badly
beautiful - beautifully
bright - brightly
cheap - cheaply
easy - easily
happy - happily
heavy - heavily
loud - loudly
new - newly
nice - nicely
poor - poorly
quick - quickly
quiet - quietly
rough - roughly
sad - sadly
slow - slowly
smooth - smoothly
soft - softly
strong - strongly
weak - weakly