2. Ruby and Brian are dancers
Articles and Plurals

Plurals

În limba engleză, pluralul substantivelor se formează de obicei prin adăugarea terminaţiei -s la sfârşitul formei de singular.

(1) one boy - (2) two boys
(1) one girl - (2) two girls
(1) one dog - (2) two dogs

Uneori, vom avea nevoie de -es în loc de -s. Ascultă tutorialul audio din această lecție.

one watch - two watches

Atunci când substantivul se termină în y și penultima literă este o consoană, la plural y-ul va deveni i şi vom adăuga terminaţia -es.

one secretary - two secretaries


Marea majoritate a substantivelor sunt regulate, adică respectă regulile de mai sus pentru formarea pluralului.

Există, totuşi, excepţii. Iată câteva exemple de substantive cu plural neregulat:

one man - two men
one woman - two women
one child - two children

Substantivul people nu are forma de singular.

Indefinite articles

Singular
Articolul nehotărât pentru substantivele la numărul singular este a.

e.g.: Freddie is a doctor. → Freddie este (un) doctor.
e.g.: Ruby is a dancer. → Ruby este (o) dansatoare.

Atenţie! Folosim an în loc de a atunci când substantivul precedat de articol începe cu o vocală.

e.g.: Jeremy is an engineer. → Jeremy este (un) inginer.

Plural
Pentru forma de plural, nu avem un articol nehotărât. Vom spune simplu doctors, dancers, engineers.

e.g.: Brian and Ruby are dancers. → Brian şi Ruby sunt dansatori.
e.g.: Jeremy and Clara are engineers. → Jeremy şi Clara sunt ingineri.


În următoarele trei tabele, vom folosi articolul nehotărât pentru a afirma, solicita și nega ocupaţia celor trei persoane, la singular şi plural.

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

Affirmative Singular Plural
1st person I am a teacher. We are writers.
2nd person You are a lawyer. You are editors.
3rd person He is an architect.
She is an actress.
It is a dog.
They are drivers.

Interrogative Singular Plural
1st person Am I a teacher? Are we writers?
2nd person Are you a lawyer? Are you editors?
3rd person Is he an architect?
Is she an actress?
Is it a dog?
Are they drivers?

Negative Singular Plural
1st person I am not a teacher. We are not writers.
2nd person You are not a lawyer. You are not editors.
3rd person He is not an architect.
She is not an actress.
It is not a dog.
They are not drivers.

Definite articles

Articolul hotărât are aceeaşi formă pentru singular şi plural: the.

the doctor - medicul
the doctors - medicii
the engineer - inginerul
the engineers - inginerii

Atenţie! De obicei, atunci când articolul hotărât the precedă un substantiv care începe cu o vocală, îl vom pronunța [di], în loc de [dă] (e.g.: the engineer).


Parcurge următoarele trei tabele şi citeşte apoi surpriza de la sfârşitul lecţiei.

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

Affirmative Singular Plural
1st person I am the teacher. We are the writers.
2nd person You are the lawyer. You are the editors.
3rd person He is the architect.
She is the actress.
It is the dog.
They are the drivers.

Interrogative Singular Plural
1st person Am I the teacher? Are we the writers?
2nd person Are you the lawyer? Are you the editors?
3rd person Is he the architect?
Is she the actress?
Is it the dog?
Are they the drivers?

Negative Singular Plural
1st person I am not the teacher. We are not the writers.
2nd person You are not the lawyer. You are not the editors.
3rd person He is not the architect.
She is not the actress.
It is not the dog.
They are not the drivers.

Surprise!

Ne amintim că diferenţa dintre articolul hotărât şi cel nehotărât este următoarea:

Să vedem un alt exemplu.