12. Margarine is cheaper than butter
Comparatives & Superlatives

Adjectivul are trei grade de comparație: pozitiv, comparativ și superlativ. În lecția precedentă, Ruby is a beautiful girl, ai învățat gradul pozitiv adjectivului. Acum vom învăța gradele comparativ și superlativ.

Este foarte important să știi că adjectivele sunt de două tipuri: scurte (short adjectives) și lungi (long adjectives). În funcție de acest criteriu, formăm comparativul și superlativul adjectivului.

Short & long adjectives

Adjectivele scurte sunt cele formate din una sau două silabe.

e.g.: cheap, young, smart

Adjectivele lungi sunt cele compuse din două sau mai multe silabe.

e.g.: expensive, beautiful, intelligent

The comparative & the superlative

În tabelul de mai jos, vezi cum se formează comparativul și superlativul pentru adjectivele scurte și pentru cele lungi. După tabel, găsești explicații referitoare la formarea lor.

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

  Positive Comparative Superlative
Short adjectives cheap
young
smart
cheaper
younger
smarter
the cheapest
the youngest
the smartest
Long
adjectives
expensive
beautiful
intelligent
more expensive
more beautiful
more intelligent
the most expensive
the most beautiful
the most intelligent


The comparative

Cuvântul than înseamnă decât și se folosește pentru a pune în relație cele două elemente.

Apples are cheaper than bananas.
Butter is more expensive than margarine.


The superlative

Irregular adjectives

Unele adjective nu respectă regulile de mai sus pentru formarea gradelor de comparație.

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

goodbetterthe best
badworsethe worst

manymorethe most (for countable nouns)
muchmorethe most (for uncountable nouns)

littlesmallerthe smallest (mărime)
littlelessthe least (cantitate)

oldelderthe eldest

Old este adjectiv neregulat doar atunci când ne referim la membrii familiei.
e.g.: My brother is elder than my sister.
În rest, îl folosim ca old → older → the oldest.

Alte adjective neregulate

farfartherthe farthest
far → further → the furthest

Spunem farther - the farthest doar atunci când ne referim la distanță.
Folosim further - the furthest fie atunci când ne referim la distanță, fie atunci când ne referim la caracterul adițional a ceva, e.g.: further information → mai multe informații.


Ascunde

Surprise!

1. Comparativul de inferioritate. Pe lângă comparativul discutat mai sus (care este cel de superioritate), există și comparativul de inferioritate.

Atât în cazul adjectivelor scurte, cât și în cel al adjectivelor lungi, formăm comparativul de inferioritate adăugând adverbul less înaintea adjectivului.

cheapless cheap
expensiveless expensive

Bananas are less cheap than apples.
Margarine is less expensive than butter.

2. Comparativul de egalitate. Există și un comparativ de egalitate, care ne arată că cele două elemente sunt la fel de (adjectiv) ca. Îl exprimăm folosind structura as (adjective) as.

Oranges are as cheap as bananas.
Milk is as expensive as cheese.

Mai multe surprize

3. Unele adjective de două silabe se pot comporta și ca adjective scurte, și ca adjective lungi.

stupidstupiderthe stupidest
stupidmore stupidthe most stupid

4. Pentru unele adjective scurte, apar particularități de scriere: dublarea consoanei de final, schimbarea literei y în i.

hothotterthe hottest
happyhappierthe happiest

Ascunde surprizele