9. Many eggs and much sugar
Countable & Uncountable Nouns

În limba engleză, substantivele pot fi numărabile sau nenumărabile. După cum ai aflat în secțiunea Vocabulary, substantivele numărabile se pot număra în felul următor: one egg - two eggs. Pentru substantivele nenumărabile nu putem face același lucru.

Countable Nouns

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

Examples: one egg - two eggs, one plate - two plates, one spoon - two spoons

For this recipe, I need only one egg.
For the other recipe, I need five eggs.

Uncountable Nouns

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

Examples: sugar, flour, butter

For this recipe, I need sugar, flour and butter.

Majoritatea substantivelor nenumărabile din limba engleză sunt defective de plural și în limba română.

Quantifiers

Vom învăța în continuare cuantificatorii folosiți pentru cele două tipuri de substantive.

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

Quantifiers
Countable nouns
Quantifiers
Uncountable nouns
Translation
many (eggs) much (sugar) mult / multă / mulți / multe
(a) few (eggs) (a) little (sugar) puțin / puțină / puțini / puține
some (eggs) some (sugar) niște
several (eggs) câtva / câtăva / câțiva / câteva
a couple of (eggs) vreo doi / vreo două
a bit of (sugar) un pic de
enough (eggs) enough (sugar) suficient / suficientă / suficienți / suficiente
plenty of (eggs) plenty of (sugar) destul / destulă / destui / destule
a lot of / lots of (eggs) a lot of / lots of (sugar) o grămadă de
all of the (eggs) all of the (sugar) tot / toată / toți / toate
any (eggs) any (sugar) (vezi exemplele de mai jos)

Pe any îl folosim (deocamdată) atunci când întrebăm:

Are there any eggs? → Sunt (ceva) ouă?
Is there any sugar? → Este (ceva) zahăr?

Surprise!

Substantivele nenumărabile pot fi cuantificate și prin alte structuri ajutătoare (care sunt, de fapt, substantive numărabile).

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

a cup of tea
a glass of wine
a spoon of sugar
a tea spoon of honey
a bottle of water
a carton of milk
a pack of butter
a bowl of rice
a slice of bread
a loaf of bread