10. Live & Work & Study
~ Focus on Verbs ~

Obiectivul acestei lecții este cel de a ne obișnui să conjugăm verbul în limba engleză, la forma întâi, afirmativ, interogativ și negativ.

În lecția I love chocolate! - Likes and Dislikes, am învățat să conjugăm verbul to like. Continuăm acum cu to live, to work și to study.

Parcurge următoarele tabele, iar apoi mergi la secțiunea Exercises pentru a fixa prin exerciții structurile învățate.

To live

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

  Affirmative Interrogative Negative
1st person Singular I live in a town. Do I live in a town? I do not (don't) live in a town.
2nd person Singular You live in a city. Do you live in a city? You do not (don't) live in a city.
3rd person Singular He lives in a village. Does he live in a village? He does not (doesn't) live in a village.
1st person Plural We live in Timișoara. Do we live in Timișoara? We do not (don't) live in Timișoara.
2nd person Plural You live in Cluj. Do you live in Cluj? You do not (don't) live in Cluj.
3rd person Plural They live in Bucharest. Do they live in Bucharest? They do not (don't) live in Bucharest

To work

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

  Affirmative Interrogative Negative
1st person Singular I work at the post-office. Do I work at the post-office? I do not (don't) work at the post-office.
2nd person Singular You work in a bank. Do you work in a bank? You do not (don't) work in a bank.
3rd person Singular He works in a shop. Does he work in a shop? He does not (doesn't) work in a shop.
1st person Plural We work at the city hall. Do we work at the city hall? We do not (don't) work at the city hall.
2nd person Plural You work in this school. Do you work in this school? You do not (don't) work in this school.
3rd person Plural They work in an office. Do they work in an office? They do not (don't) work in an office.

To study

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

  Affirmative Interrogative Negative
1st person Singular I study Literature. Do I study Literature? I do not (don't) study Literature.
2nd person Singular You study English. Do you study English? You do not (don't) study English.
3rd person Singular He studies Maths. Does he study Maths? He does not (doesn't) study Maths.
1st person Plural We study Physics. Do we study Physics? We do not (don't) study Physics.
2nd person Plural You study Chemistry. Do you study Chemistry? You do not (don't) study Chemistry.
3rd person Plural They study Biology. Do they study Biology? They do not (don't) study Biology.

După cum putem observa mai sus, în unele cazuri, adăugăm es (nu doar s) la persoana a III-a singular, afirmativ, ca în:

I study. → He studies. (Aici, o altă modificare este schimbarea literei y în i.)

I watch. (Eu privesc.) → He watches. (El privește.)

Vom discuta despre aceste aspecte la nivelul intermediar.

Surprise!

Imperativul se formează foarte ușor în limba engleză. Pur și simplu eliminăm particula to din forma de infinitiv a verbului și adăugăm un semn al exclamării la sfârșit.

e.g.: Work! → Lucrează!

e.g.: Study! → Învață!

Vom insista pe imperativ la nivelul intermediar.