7. Brian can draw, but he can't paint
Modal verb Can

Can

Can este un verb modal care exprimă abilitatea/capacitatea.

Verbele modale stau lângă verbele principale din propoziție și le modifică sensul.

După verbul modal - în cazul nostru, can - verbul de conjugat (adică verbul principal din propoziție) apare întotdeauna la forma de infinitiv.

Verbele modale - în cazul nostru, can - nu își schimbă forma în funcție de persoană sau de număr. La toate persoanele și numerele, structura can + verb de conjugat este identică.

Afirmativ: Subiect + Can + Verb de conjugat (+ continuarea propoziției)

I can run fast. → Eu pot să alerg repede.
You can jump high. → Tu poți să sari sus.
He can swim well. → El poate să înoate bine.

Can't

Can't este forma negativă a modalului can.
De fapt, can't este prescurtarea lui can not.

Negativ: Subiect + Can't (Can not) + Verbul de conjugat (+ continuarea propoziției)

I can't eat peanuts. → Eu nu pot să mănânc alune.
She can't drink alcohol. → Ea nu poate să bea alcool.
We can't draw. → Noi nu putem să desenăm.

Can you.. ?

Atunci când solicităm informații cu privire la abilitatea cuiva de a face ceva, începem cu modalul can, continuăm cu subiectul și apoi cu verbul de conjugat.

Interogativ: Can + Subiect + Verbul de conjugat (+ continuarea propoziției) ?

Can you paint? → Poți să pictezi?
Can he sing? → Poate (el) să cânte?
Can they dance? → Pot (ei) să danseze?

Other examples

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

  Affirmative Interrogative Negative
1st person Singular I can play football. Can I play football? I can't play football.
2nd person Singular You can cook an omelette. Can you cook an omelette? You can't cook an omelette.
3rd person Singular He/She can drive the car. Can he/she drive the car? He/She can't drive the car.
1st person Plural We can read English texts. Can we read English texts? We can't read English texts.
2nd person Plural You can write in English. Can you write in English? You can't write in English.
3rd person Plural They can speak English. Can they speak English? They can't speak English.