14. Clara is meeting Ruby tomorrow
Planned activities

Planned activities

Exprimăm activitățile și evenimentele planificate în felul următor:

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

Affirmative Singular Plural
1st person I am meeting Clara tomorrow. We are meeting Clara tomorrow.
2nd person You are meeting Clara tomorrow. You are meeting Clara tomorrow.
3rd person He is meeting Clara tomorrow. They are meeting Clara tomorrow.

Verbul de conjugat primește terminația -ing și este precedat de verbul auxiliar to be, la persoana corespunzătoare.

Subject + To Be + [Verb + ING] + (...)

Vom studia acest timp verbal la nivelul Intermediate (ca Present Continuous), unde vom afla și care sunt celelalte utilizări ale sale.

Pentru moment, ține doar minte că folosim această structură verbală pentru activitățile programate, care urmează să se întâmple într-un viitor apropiat.


La interogativ, verbul auxiliar to be trece la începutul propoziției.

To Be + Subject + [Verb + ING] + (...) ?

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

Interrogative Singular Plural
1st person Am I meeting Clara tomorrow? Are we meeting Clara tomorrow?
2nd person Are you meeting Clara tomorrow? Are you meeting Clara tomorrow?
3rd person Is he meeting Clara tomorrow? Are they meeting Clara tomorrow?


La negativ, adăugăm adverbul not imediat după verbul auxiliar to be.

Subject + To Be + Not + [Verb + ING] + (...)

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

Negative Singular Plural
1st person I am not meeting Clara tomorrow. We are not meeting Clara tomorrow.
2nd person You are not meeting Clara tomorrow. You are not meeting Clara tomorrow.
3rd person He is not meeting Clara tomorrow. They are not meeting Clara tomorrow.