3. My dress is red
Possessive Adjectives

Possessive adjectives

Adjectivele posesive:

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

  Singular Plural
1st person I → my shirt we → our shirts
2nd person you → your shirt you → your shirts
3rd person he → his shirt
she → her shirt
it → its collar
they → their shirts


Remarcăm că adjectivul posesiv your este identic pentru persoana a II-a singular (your shirt - cămaşa ta) şi persoana a II-a plural (your shirts - cămăşile voastre). După cum vom vedea în lecţiile următoare (şi după cum ai aflat deja în prima lecţie), la persoana a II-a vom regăsi multe elemente identice pentru singular şi plural.

De asemenea, notăm că genurile substantivului în limba engleză nu se aseamănă cu cele din limba română. Ele sunt mult mai simple și nu influențează structurile care determină substantivul. Așadar, adjectivul posesiv rămâne neschimbat, indiferent de substantiv. (Citește, ca fapt divers, clasificarea genurilor din limba engleză la finalul Surprizei din această lecție.)

Colors

Culorile au formă identică, indiferent de cuvintele pe care le determină. Cu alte cuvinte, sunt invariabile, la fel ca adjectivele posesive.

My suit is blue. → Costumul meu este albastru.
My dress is blue. → Rochia mea este albastră.
My shoes are blue. → Pantofii mei sunt albaştri.
My gloves are blue. → Mănuşile mele sunt albastre.


În tabelul de mai jos, vom afirma, solicita şi nega culoarea unor obiecte de îmbrăcăminte aparţinând celor trei persoane, singular şi plural.

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

  Affirmative Interrogative Negative
1st person
Singular
My dress is red. Is my dress red? My dress is not red.
2nd person
Singular
Your jacket is blue. Is your jacket blue? Your jacket is not blue.
3rd person
Singular
His suit is black.
Her dress is white.
Its collar is yellow.
Is his suit black?
Is her dress white?
Is its collar yellow?
His suit is not black.
Her dress is not white.
Its collar is not yellow.
1st person
Plural
Our coats are brown. Are our coats brown? Our coats are not brown.
2nd person
Plural
Your T-shirts are pink. Are your T-shirts pink? Your T-shirts are not pink.
3rd person
Plural
Their caps are purple. Are their caps purple? Their caps are not purple.


După cum ai învățat deja în Lecția 1 și în Lecția 2, topica propoziției este cea de mai jos. (Gramatical vorbind, în următoarele trei exemple, dress este subiect, iar my este atribut. Consideră, totuși, my dress ca fiind subiectul propoziției.)

Observăm că, în fiecare caz, adjectivul posesiv stă imediat înaintea substantivului pe care îl determină.

Surprise!

Aminteşte-ţi formarea pluralului din lecţia precedentă. Substantivele care desemnează obiecte de îmbrăcăminte se formează, desigur, respectând aceleaşi reguli: one coat - two coats, one dress - two dresses etc.

Vom puncta în continuare trei aspecte particulare legate de substantivele din această lecție.


1. Câteva dintre substantive sunt defective de numărul singular. Asta înseamnă că ele nu au o formă de singular şi se folosesc întotdeauna la plural. De altfel, aceste substantive sunt defective de singular şi în limba română.

Este vorba despre: trousers, pants, jeans, blue jeans, shorts, underwear. Vom spune:

my pants → pantalonii mei (ne referim la o singură pereche)
our pants → pantalonii noştri (ne referim la mai multe perechi).

Şi substantivul clothes este defectiv de singular.


2. Substantivele din următoarea listă au atât formă de plural, cât şi formă de singular. Totuşi, le folosim mereu la plural, deoarece desemnează obiecte de îmbrăcăminte pe care le purtăm în perechi. Şi acest aspect se regăseşte în limba română.

one shoe - two shoes
one boot - two boots
one slipper - two slippers
one sandal - two sandals
one sock - two socks
one glove - two gloves
one mitten - two mittens

My shoes are brown. → Pantofii mei sunt maro.
Where is my shoe? → Unde mi-e pantoful?


3. Toate substantivele din această lecţie sunt regulate, adică adăugam -s / -es la forma de singular pentru a forma pluralul.

one T-shirt - two T-shirts
one dress - two dresses

Avem un singur substantiv neregulat: scarf.

one scarf - two scarves

Vom întâlni această formă de plural şi la alte substantive: one wife (soţie) - two wives, one knife (cuţit) - two knives, one leaf (frunză) - two leaves.


Mai notăm că este necesar să facem acordul între subiect şi predicat. Astfel:

My dress is red. → Rochia mea este roșie. (is - singular)
My dresses are red. → Rochiile mele sunt roșii. (are - plural)


Genurile substantivului în limba engleză: