1. Hello! I am Jeremy
Personal Pronouns and the Verb To Be

The verb 'to be' – Name

Pe această pagină, vom învăţa să conjugăm verbul to be - a fi la persoanele
I-a, a II-a şi a II-a, singular şi plural, afirmativ, interogativ şi negativ.

Începem cu afirmativul.

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

Affirmative Singular Plural
1st person I am Jeremy. We are Jeremy and Clara.
2nd person You are Ruby. You are Ruby and Brian.
3rd person He is Freddie.
She is Mary.
It is Jinxy.
They are Freddie, Mary and Jinxy.

Continuăm cu interogativul.

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

Interrogative Singular Plural
1st person Am I Jeremy? Are we Jeremy and Clara?
2nd person Are you Ruby? Are you Ruby and Brian?
3rd person Is he Freddie?
Is she Mary?
Is it Jinxy?
Are they Freddie, Mary and Jinxy?

Şi încheiem cu negativul.

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

Negative Singular Plural
1st person I am not Jeremy. We are not Jeremy and Clara.
2nd person You are not Ruby. You are not Ruby and Brian.
3rd person He is not Freddie.
She is not Mary.
It is not Jinxy.
They are not Freddie, Mary and Jinxy.

The verb 'to be' – Nationality

Acum vom afirma, solicita și nega naţionalitatea.

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

  Affirmative Interrogative Negative
1st person Singular I am Romanian. Am I Romanian? I am not Romanian.
2nd person Singular You are Austrian. Are you Austrian? You are not Austrian.
3rd person Singular He is French.
She is German.
It is Spanish.
Is he French?
Is she German?
Is it Spanish?
He is not French.
She is not German.
It is not Spanish.
1st person Plural We are English. Are we English? We are not English.
2nd person Plural You are American. Are you American? You are not American.
3rd person Plural They are Japanese. Are they Japanese? They are not Japanese.

Observăm că:

Schematic:


Atenţie! În limba engleză, propozițiile nu sunt niciodată eliptice de subiect. Cu alte cuvinte, nu putem omite subiectul, așa cum facem în limba română. Vom spune întotdeauna I am Romanian, chiar dacă în limba română putem spune doar Sunt român (fără Eu).

Short answers

În continuare, vom răspunde la întrebările referitoare la naţionalitate prin răspunsuri scurte. Răspunsul scurt se diferenţiază de cel lung prin faptul că nu reia întreaga propoziţie.

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

  Question Yes No
1st person Singular Am I Romanian? Yes, I am. No, I am not.
2nd person Singular Are you Austrian? Yes, you are. No, you are not.
3rd person Singular Is he French?
Is she German?
Is it Spanish?
Yes, he is.
Yes, she is.
Yes, it is.
No, he is not.
No, she is not.
No, it is not.
1st person Plural Are we English? Yes, we are. No, we are not.
2nd person Plural Are you American? Yes, you are. No, you are not.
3rd person Plural Are they Japanese? Yes, they are. No, they are not.

Surprise!

Pentru răspunsul scurt negativ, putem folosi prescurtări foarte utile în exprimarea curentă. Astfel:

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

Am I Romanian?No, I'm not.
Are you Austrian?No, you're not. sau No, you aren't.
Is he French?No, he's not. sau No, he isn't.
Is she German?No, she's not. sau No, she isn't.
Is it Spanish?No, it's not. sau No, it isn't.
Are we English?No, we're not. sau No, we aren't.
Are you American?No, you're not. sau No, you aren't.
Are they Japanese?No, they're not. sau No, they aren't.