subordonate in engleza

Propoziții principale și propoziții subordonate

În această lecție învățăm cum să construim fraze în limba engleză folosind propoziții principale și propoziții subordonate. Propozițiile principale au un sens de sine stătător. Propozițiile subordonate nu au un sens de sine stătător. Ex.: Tom wants to go to the restaurant because he is hungry. Tom wants to go to the restaurant → propoziție [...]

, , , ,