Verbe cauzative în limba engleză: Let, Make, Have, Get

Causative Verbs: Let, Make, Have, GetVerbele cauzative exprimă acțiuni provocate. Cu alte cuvinte, cineva provoacă acțiunea, iar altcineva o face. Let, make, have și get sunt verbele cauzative întâlnite cel mai frecvent în limba engleză. În această lecție, învățăm să identificăm și să folosim corect cele patru verbe cauzative.

Ascultă explicațiile audio și urmărește exemplele de mai jos.

1. Ce este o acțiune provocată?

The children watched cartoons. → Copiii s-au uitat la desene. (acțiune simplă)
The parents let the children watch cartoons. → Părinții i-au lăsat pe copii să se uite la desene. (acțiune provocată)

Sarah lied to us. → Sarah ne-a mințit. (acțiune simplă)
Tom made Sarah lie to us. → Tom a făcut-o pe Sarah să ne mintă. (acțiune provocată)

I cut my hair yesterday. → M-am tuns (singură) ieri. (acțiune simplă)
I had my hair cut yesterday. → Am fost la tuns ieri. (acțiune provocată)

She bought a new dress. → Și-a cumpărat o rochie nouă. (acțiune simplă)
She got him to buy her a new dress. → L-a convins să-i cumpere o rochie nouă. (acțiune provocată)

Atenție! Nu este obligatoriu ca cele patru verbe să fie cauzative, e.g. Tom made a cake.

2. Schema de formare a propozițiilor care conțin verbe cauzative

Subiect + Verb Cauzativ + Complement + Verb Principal (forma de bază sau de infinitiv) + (…)

Tom made Sarah lie to us.

Subiectul este cel care provoacă acțiunea. Complementul este fie cel care efectuează acțiunea, fie cel asupra căruia aceasta se răsfrânge.

În cel de al doilea caz, schema de formare este următoarea:

Subiect + Verb Cauzativ + Complement + Verb Principal (forma a III-a) + (…)

I had my hair cut yesterday.

3. Let, Make, Have, Get

Let

to let someone do something = a permite cuiva să facă ceva

My boss let me leave work earlier today.
His parents let him go to the party.
Will you let me use your personal computer?
I didn’t let the cat sleep on the couch.

Make

to make someone do something = a forța / obliga pe cineva să facă ceva

My parents always make me go on holiday with them.
John’s girlfriend made him wear this uncomfortable suit.
Did the security guard make him empty his pockets?
He didn’t make you cook him dinner.

Have

to have someone do something = a cere cuiva să facă ceva

Please have your secretary fax me the contract.
The teacher had the pupils do the assignment.
Can you have him clean the house this weekend?
You can’t have the shop assistant bring you another melon. It’s not her job.

Get

to get someone to do something = a convinge pe cineva să facă ceva

I got him to lend me his headset.
His parents got him to read the novel.
Is she trying to get her children to eat more vegetables?
She can’t get them to do more exercise.

Atenție! Let, make și have cer forma de bază a verbului principal (leave, go, fax), pe când get cere forma de infinitiv (to lend).

4. Verbele cauzative și timpurile verbale

Putem folosi verbele cauzative la toate timpurile verbale din limba engleză.

Present Simple
The teacher usually makes us do our homework in class.

Present Continuous
The teacher is making us do our homework in class again. I will be late.

Present Perfect Simple
The teacher has made us do our homework in class. That’s why I’m late.

Past Simple
The teacher made us do our homework in class yesterday.

‘Be Going To’ Future
The teacher is going to make us do our homework in class.

5. Mai multe verbe cauzative din limba engleză

Există și alte verbe cauzative în limba engleză, cum ar fi: allow, enable, force, help, hold, keep, persuade, require.

Will the landlord help us (to) fix the pipe?
Why did you allow the employees to throw a party?
The doctor can’t force his patients to stop smoking.
The company required him to hire an assistant.

6. Exerciții

Alege verbul cauzativ corect (let, make, have sau get) pentru a completa frazele de mai jos. Scrie răspunsurile tale în secțiunea de comentarii.

 1. The coach … us play football in the gym after hours. (Antrenorul ne-a lăsat să jucăm fotbal în sala de sport după program.)
 2. My friends … me sing a song at the contest. (Prietenii mei m-au obligat să cânt o melodie la concurs.)
 3. How will you … them to sign the contract? (Cum îi vei convinge să semneze contractul?)
 4. She … the gardener plant two new ornamental plants. (I-a cerut grădinarului să planteze două noi plante ornamentale.)
 5. Tony didn’t … his brother move out; he wanted to leave. (Tony nu și-a obligat fratele să se mute; el a vrut să plece.)
 6. Mark … July to give him her phone number. (Mark a convins-o pe July să îi dea numărul ei de telefon.)
 7. Can you … the dogs go away? I’m afraid of them. (Poți să-i faci pe câini să se ducă de aici? Mi-e teamă de ei.)
 8. The lawyer didn’t … his client make any statements. (Avocatul nu i-a permis clientului său să facă declarații.)
 9. Don’t … the waiter bring more bread because I’m almost done eating. (Nu îi cere chelnerului să mai aducă pâine pentru că aproape am terminat de mâncat.)
 10. … me take you out for a concert! (Permite-mi să te duc la un concert!)

 • Natalia spune:

  1. Let
  2. Make
  3. Get
  4. Had
  5. Make
  6. Made
  7. Make
  8. Let
  9. Have
  10. Let

  • Dragă Natalia, majoritatea răspunsurilor sunt corecte. Două observații:

   La propoziția numărul 2, avem nevoie de Past Simple pentru că acțiunea s-a întâmplat în trecut. Prietenii mei m-au obligat să cânt la concurs. Așadar, they made me sing at the contest.

   La propoziția numărul 6, Mark a convins-o pe July, nu a forțat-o. În consecință, Mark got July to give him her phone number.

Răspunde-i lui Natalia Anulează

Adresa ta de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *

, , , ,