Timpurile verbale din limba engleză

În tabelul de mai jos, găsești cele 12 timpuri verbale din limba engleză. Cele trei coloane corespund timpurilor care indică acțiuni prezente, trecute și, respectiv, viitoare. Pe fiecare coloană, vei găsi un timp verbal simplu, unul continuu, iar apoi unul perfect simplu și unul perfect continuu. Tabelul te ajută să îți sistematizezi în minte timpurile verbale din limba engleză. Fiecare căsuță conține câte un exemplu de utilizare și o trimitere pe site-ul prinicipal Rapidul de Engleză, unde poți găsi mai multe detalii despre fiecare timp verbal.

Present Tenses Past Tenses Future Tenses

Present Simple

I jog daily.

Learn more

Past Simple

I jogged yesterday.

Learn more

Future Simple

I will jog tomorrow.
I am going to jog tomorrow.
Learn more

Present Continuous

I am jogging right now.

Learn more

Past Continuous

I was jogging yesterday at 7 p.m.

Learn more

Future Continuous

I will be jogging tomorrow at 7 p.m.
I am going to be jogging tomorrow at 7 p.m.
Learn more

Present Perfect Simple

I have just jogged.

Learn more

Past Perfect Simple

I had jogged before we met.

Learn more

Future Perfect Simple

I will have jogged tomorrow at 9 p.m.
I am going to have jogged tomorrow at 9 p.m.
Learn more

Present Perfect Continuous

I have been jogging for two hours.

Learn more

Past Perfect Continuous

I had been jogging for two hours when we met.

Learn more

Future Perfect Continuous

I will have been jogging for two hours at 9.
I am going to have been jogging for two hours at 9.
Learn more