Future Perfect Simple & Continuous

Future Perfect Simple and Continuous

Timpul verbal Future Perfect se folosește pentru acțiuni care se vor fi întâmplat înainte de un moment din viitor. Echivalentul din limba română al lui Future Perfect este viitorul anterior (voi fi terminat, va fi pregătit).

Ca și în cazul lui Future Continuous, avem nevoie de momente din viitor la care să ne raportăm. Spre deosebire de Future Continuous, Future Perfect nu exprimă acțiuni care vor fi în desfășurare în acel moment, ci acțiuni care se vor fi întâmplat până în acel moment.

Ascultă varianta audio a lecției.

Future Perfect Simple

Will have + 3rd form of the verb

E.g.: By midnight, I will have finished the book. → Până la miezul nopții, voi fi terminat cartea.

E.g.: By the time she gets home, he will have prepared dinner. → Până când ajunge ea acasă, el va fi pregătit cina.

Observăm că avem momente de referință din viitor: by midnight, by the time she gets home. Acțiunile care se vor fi întâmplat până în aceste momente se exprimă prin Future Perfect.

Future Perfect Continuous

Will have been + [verb + ING]

E.g.: By midnight, I will have been reading the book for six hours. → Până la miezul nopții, voi fi citit cartea timp de șase ore.

E.g.: By the time she gets home, he will have been preparing dinner the entire evening. → Până când ajunge ea acasă, el va fi pregătit cina întreaga seară.

Future Perfect Continuous se deosebește de Future Perfect Simple prin faptul că pune accentul pe durata sau pe continuitatea acțiunii. For six hours și the entire evening ne arată cât timp vor fi petrecut personajele făcând acea acțiune.

Observații:

1. Future Perfect Simple și Continuous se pot forma și folosind Be Going To, dar această variantă este interschimbabilă cu varianta prin Will. O preferăm pe cea din urmă deoarece este mai concisă.

Iată două exemple de propoziții în care apar Future Perfect Simple și Continuous formate prin Be Going To:

E.g.: By 9:00 in the morning, I am going to have arrived at work.
E.g.: By next summer, I am going to have been studying Chinese for three months.

2. Future Perfect Simple și Continuous nu își schimbă forma în funcție de număr sau persoană.

3. În cazul timpurilor verbale Future Perfect Simple și Continuous, la fel ca în cazul lui Future Continuous, exprimăm momentul de referință din viitor prin Present Simple, nu prin Future Simple. Facem asta deoarece avem de a face cu time clauses (propoziții care încep cu prepoziții de timp precum: when, while, before, after, by, by the time, as soon as etc.).

Incorect: By the time she will get home,..
Corect: By the time she gets home,..

Mai multe exemple pentru Future Perfect:

Future Perfect Simple Future Perfect Continuous
I will have drunk all the wine by the time the guests arrive. I will have been drinking wine all afternoon by the time the guests arrive.
By tomorrow, Mary will have found a solution to this issue. By tomorrow, Mary will have been searching for a solution for two weeks.
Will you have told them the story by 10:00 p.m.? For how long will you have been reading them stories by 10:00 p.m.?
The children will not have eaten by the time you return. The children will not have been waiting for more than half an hour when you return.

3 comentarii pentru “Future Perfect Simple & Continuous”

    1. For how long will you have been working at this school when your child will be a college student?

      Da, se folosește Future Perfect Continuous. El ne arată pentru câtă vreme se va fi întâmplat ceva într-un moment din viitor.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Scroll to Top