Timpul verbal Future Simple ne ajută să ne referim la acțiuni din viitor. El se poate forma în două moduri: fie folosind verbul modal Will, fie folosind structura Be Going To. Cele două variante au cazuri specifice de utilizare, pe care le găsești mai jos. Pe scurt, Will este asociat acțiunilor voluntare, deciziilor de moment, promisiunilor, iar structura Be Going To apare în cazul planurilor și al intențiilor.

11. I will drive you home. It is going to rain.
Future Simple

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

Future Simple

Future Simple can be formed in two ways:

Both refer to the future, but they are used in specific situations.

How do I use Future Simple?

We use Future with Will for:

We use 'Be Going to' Future for:

Note: According to other sources, Future with Will and 'Be Going to' Future can be used interchangeably for making predictions.

Affirmative / Interrogative / Negative

Will is a modal verb. Its conjugation is very simple.

I will have tea.Will I have tea?I will not (won't) have tea.
He will call us when he arrives.Will he call us when he arrives?He will not (won't) call us when he arrives.
We will drive you home.Will we drive you home?We will not (won't) drive you home.

Note: will not = won't


'Be Going to' Future is formed like this: to be + going to + main verb

  Affirmative Interrogative Negative
1st person Singular I am going to spend the summer here. Am I going to spend the summer here? I am not going to spend the summer here.
2nd person Singular You are going to spend (...) Are you going to spend (...)? You are not going to spend (...)
3rd person Singular He is going to spend (...)
She is going to spend (...)
It is going to rain.
Is he going to spend (...)?
Is she going to spend (...)?
Is it going to rain?
He is not going to spend (...)
She is not going to spend (...)
It is not going to rain.
1st person Plural We are going to spend (...) Are we going to spend (...)? We are not going to spend (...)
2nd person Plural You are going to spend (...) Are you going to spend (...)? You are not going to spend (...)
3rd person Plural They are going to spend (...) Are they going to spend (...)? They are not going to spend (...)

We can use contractions:

I am going to → I'm going to
You are going to → You're going to
He is going to → He's going to etc.

I am not going to → I'm not going to
You are not going to → You're not going to / You aren't going to
He is not going to → He's not going to / He isn't going to etc.

In colloquial speech, going to can be replaced with gonna:

I am going to buy a new umbrella.I'm gonna buy a new umbrella.