7. Right now, Ruby is swimming
Tourism

Nouns


  • a photo from the holiday
tourism turism
tourist turist
traveller (Br.)
traveler (Am.)
călător
travel agency agenție de turism
ticket bilet
voucher voucher, cupon
holiday (Br.)
vacation (Am.)
concediu
transportation transport
luxury holiday vacanță de lux
   
economy class clasa economică
business class clasa de afaceri
recreational purpose /
leisure purpose
scop recreațional /
de relaxare
business purpose scop de afaceri

Listen to the audio tutorial for more details about the words tourist/travel(l)er, holiday/vacation and recreational/leisure.


  • by plane

  • by train

  • by ship

  • by coach

  • Hand luggage

  • Luggage / Suitcase
by plane cu avionul
by train cu trenul
by ship cu vaporul
by coach cu autocarul
   
cruise croazieră
flight zbor
delay întârziere
arrival sosire
departure plecare
passenger pasager
luggage bagaj
hand luggage bagaj de mână
   
destination destinație
foreign country țară străină
culture cultură
tradition tradiție
another culture o altă cultură
   
tour guide ghid turistic
guide book ghid (carte, broșură)
tourist attraction atracție turistică
museum muzeu
custodian custode (la muzeu)
temple templu
main square piață principală
exhibit exponat
souvenir suvenir
   
resort stațiune
stay (as a tourist) sejur, ședere
   
landscape peisaj
cityscape peisaj urban

Adjectives

rural rural
urban urban
   
popular popular
famous faimos
outstanding remarcabil
   
low-cost la preț redus
high-priced scump
   
homesick suferind de dor de casă

Verbs

(to) travel (a) călători
   
(to) take off (a) decola
(to) land (a) ateriza
   
(to) queue (a) sta la coadă
(to) embark (a) (se) îmbarca
(to) get on (a) urca
(to) get off (a) coborî
   
(to) experience (a) experimenta
(to) enjoy (a)-i plăcea, (a) se bucura de
(to) recommend (a) recomanda
   
(to) spend time (a) petrece timp
(to) sunbathe on the beach (a) se bronza pe plajă
(to) return from holiday (a) se întoarce din vacanță
(to) arrive at the airport (a) ajunge la aeroport