Timpul verbal Present Simple ne ajută să ne referim la acțiunile de rutină, la obiceiuri, la ceea ce se întâmplă cu regularitate sau este un adevăr general valabil. Present Simple e însoțit de multe ori de adverbe de frecvență, care indică regularitatea cu care ceva se întâmplă. În această lecție, găsești explicații detaliate despre cazurile și modul de utilizare pentru Present Tense Simple.

1. I wake up at 7 every day
Present Simple

Pune cursorul pe text pentru a vedea traducerea.

  1. Present Simple is the tense that refers to: repeated actions, preferences, general truths and scheduled events.

  2. Present Simple requires the first form of the verb. (Verbs have three forms. You will learn about them in the following lessons.)

When do I use Present Simple?

Present Simple is used for repeated actions, preferences, general truths and scheduled events.

How do I recognize Present Simple?

Present Simple is often marked by explicit or implicit adverbs or time expressions that indicate frequency.

Affirmative / Interrogative / Negative

Read the sentences in the next table. They are at Present Simple. Then read the following section – How do I form Present Simple? – to understand how Present Simple works in the affirmative, interrogative and negative forms.

  Affirmative Interrogative Negative
1st person Singular I wake up at 7 every day. Do I wake up at 7 every day? I do not wake up at 7 every day.
2nd person Singular You like apples. Do you like apples? You do not like apples.
3rd person Singular He plays football on Tuesdays.
She travels in summer.
It takes off at 9.
Does he play football on Tuesdays?
Does she travel in summer?
Does it take off at 9?
He does not play football on Tuesdays.
She does not travel in summer.
It does not take off at 9.
1st person Plural We pay our bills monthly. Do we pay our bills monthly? We do not pay our bills monthly.
2nd person Plural You eat twice a day. Do you eat twice a day? You do not eat twice a day.
3rd person Plural They usually ski in December. Do they usually ski in December? They do not usually ski in December.

How do I form Present Simple?

Affirmative
Subject + Verb I + (...)
e.g.: I (subject) wake up (verb) at 7 every day.

1st person, sg. → I read daily.
3rd person, sg. → He reads daily.
1st person, sg. → I often watch TV.
3rd person, sg. → He often watches TV.

Remember that:

Interrogative
Do / Does + Subject + Verb I + (...) + ?
e.g.: Do I (subject) wake up (verb) at 7 every day?
1st person, sg. → Do I read daily?
3rd person, sg. → Does he read daily?
1st person, sg. → Do I often watch TV?
3rd person, sg. → Does he often watch TV?

Remember that:

Negative
Subject + Do Not / Does Not + Verb I + (...)
e.g.: I (subject) do not wake up (verb) at 7 every day.
1st person, sg. → I do not read daily.
3rd person, sg. → He does not read daily.
1st person, sg. → I do not watch TV often.
3rd person, sg. → He does not watch TV often.

Remember that:

Adverb placement

Surprise!