Timpul verbal Future Continuous

Pentru a înțelege timpul verbal Future Continuous, este necesar să îl cunoaștem pe Future Simple. Să începem, așadar, prin a ne aminti când și cum folosim timpul verbal Future Simple.

Ascultă varianta audio a lecției.

Future Simple se folosește, bineînțeles, atunci când ne referim la acțiuni din viitor. Future Simple se poate forma în două moduri, fie folosind verbul modal Will, fie folosind structura Be Going To. Fiecare modalitate de formare se utilizează în cazuri specifice.

Future Simple with Will ne ajută să ne referim la decizii de moment, acțiuni voluntare, promisiuni, oferte sau cereri de ajutor. E.g.: Don’t worry, I will write the e-mail right away.Nu-ți face griji, voi scrie e-mailul imediat. (acțiune voluntară, promisiune)

Future Simple with Be Going To ne ajută să ne referim la planuri și intenții. E.g.: I am going to drive to the countryside tomorrow.Voi merge cu mașina la țară mâine. (plan)

Future Continuous

Timpul verbal Future Continuous

Future Continuous (sau Future Progressive) se folosește atunci când ne referim la o acțiune care va fi în desfășurare într-un alt moment din viitor sau, altfel spus, la o acțiune din viitor care va fi întreruptă de o altă acțiune sau de un moment din viitor.

Echivalentul din limba română al lui Future Continuous ar fi modul prezumtiv. Acest mod al verbului (voi fi scriind, voi fi mâncând) nu se mai folosește astăzi, însă el te poate ajuta să deosebești cu mai mare ușurință Future Simple de Future Continuous.

E.g.: Nu-ți face griji, voi scrie e-mailul imediat. – Future Simple (will write)
E.g.: Mâine la 10:00, voi fi scriind raportul lunar. – Future Continuous (will be writing)

Future Continuous se formează astfel:

Will be + [verb + ING]

E.g.: Tomorrow at 10:00, I will be writing the monthly report. → Mâine la 10:00, voi scrie / voi fi scriind raportul lunar.

E.g.: When you get back to work, I will be driving to the countryside. → Când tu te întorci la lucru, eu voi merge / voi fi mergând cu mașina la țară.

Tomorrow at 10:00 și When you get back to work sunt momentele din viitor la care ne raportăm. Acțiunile care se vor petrece în aceste momente din viitor sunt exprimate prin Future Continuous.

Observații:

1. Pentru a forma Future Continuous, putem folosi fie Will, fie Be Going To. În general, cele două variante sunt interschimbabile, așa că poți folosi mereu varianta cu Will, întrucât aceasta este mai scurtă și mai accesibilă.

Iată schema pentru Future Continuous format prin Be Going To:

Be going to be + [verb + ING]
E.g.: The parents are going to be cooking lunch when the children arrive home.

2. Future Continuous (format prin Will) nu își schimbă forma în funcție de număr sau persoană.

3. În cazul timpului verbal Future Continuous, exprimăm momentul de referință din viitor prin Present Simple, nu prin Future Simple. Facem asta deoarece avem de a face cu time clauses (propoziții care încep cu prepoziții de timp precum: when, while, before, after, by, by the time, as soon as etc.).

Incorect: When the children will arrive home,..
Corect: When the children arrive home,..

Mai multe exemple pentru Future Continuous:

  • When your bus arrives, I will be waiting for you.
  • Will you be listening to the radio tonight at 11:00?
  • She will not be talking when the teacher enters the classroom.
  • I’m sure it will be raining when we leave on holiday.
  • Tomorrow morning at 7:30, we will be eating breakfast.
  • Will all of you be partying this evening?
  • They will be wearing suits when the meeting starts.

 

6 comentarii pentru “Timpul verbal Future Continuous”

  1. Pingback: Future Perfect Simple & Continuous - Curs audio limba engleza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Scroll to Top